Extraescolars curs 2016/2017

ACTUALITZACIÓ DIJOUS 15 DE SETEMBRE: El grup de judo s’amplia a tots els cursos.

Us presentem a continuació les activitats extraescolars programades per al curs 2016/2017. Com a principals novetats, aquest curs la major part de les extraescolars es duran a terme de 16:30 a 18:00.

Per tal de garantir un bon funcionament del servei d’extraescolars necessitem que els pares i mares tingueu en compte tot el que us detallem a continuació:

 • Calendari.
  • Les activitats extraescolars comencen el 3 d’octubre de 2016. Les dates de finalització les comunicarem durant el tercer trimestre del curs.
 • Inscripcions i baixes.
  • Els nens i les nenes que vulguin realitzar alguna de les activitats extraescolars, hauran d’omplir el formulari online d’inscripció a partir del dia 7 de setembre i abans del dia 15 de setembre (formulari).
  • En cas de superar el nombre màxim d’inscrits, l’ordre de prioritat es determinarà per ordre d’inscripció.
  • Per tal de donar-se de baixa d’una activitat externa cal avisar l’AMPA abans del dia 20 del mes anterior, i avisar també en cas de no voler seguir amb una activitat extraescolar al finalitzar un trimestre.
 • Horaris i grups.
  • Els horaris i grups poden variar en funció del número d’alumnes apuntats. Per motius organitzatius, l’AMPA es reserva el dret a modificar l’horari.
  • Per tal de poder obrir un grup d’una activitat extraescolar hi ha d’haver un mínim de nens inscrits, que dependrà del tipus d’activitat. Això pot suposar canvis en el calendari que us adjuntem. Si es dónes el cas, l’AMPA ho comunicaria a les famílies afectades.
 • Pagament.
  • Per tal de participar a les activitats extraescolars, cal ser soci de l’AMPA i estar al corrent del pagament de tots els serveis.
  • Ballet, anglès, música, ALOHA i robòtica es farà per domiciliació bancària, directament a les empreses col·laboradores. La resta d’activitats es pagaran directament a l’AMPA mitjançant ingrés, transferència bancària o a través de qualsevol caixer automàtic de Banc Sabadell.
  • Per tal d’aplicar el descompte per família nombrosa o monoparental en les activitats que ho permeten, és necessari deixar una fotocòpia del carnet de família nombrosa a la bústia de l’AMPA o enviar-ho escanejat per correu electrònic al correu electrònic de l’AMPA (ampamontbui@gmail.com). (Només cal portar un cop el carnet, si ja el vau portar el curs anterior, no cal tornar-ho a fer. En cas que el carnet hagi caducat, caldrà tornar-ho a portar)
 • Funcionament de les activitats extraescolars.
  • Totes les extraescolars, a excepció de natació, es realitzen a les instal·lacions de l’escola.
  • Durant el primer quart d’hora de l’activitat, els alumnes berenen amb el monitor que duu a terme l’activitat.

Programació prevista

extraescolars_curs_2016_2017

Activitats esportives

Natació

Classes setmanals al Club Natació Caldes. L’objectiu va des de la familiarització del nen al medi aquàtic fins al perfeccionament de les tècniques bàsiques dels diferents estils per als nens i nenes que vagin assolint un nivell alt de natació. L’activitat es realitza a les instal·lacions de les cremades i són els pares/tutors els responsables de portar-hi l’infant.

 • Imparteix: CN Caldes • www.cncaldes.cat
 • Cursos: De EI1 a CS2
 • Preu: 175 €/any per a cicle infantil i 130 €/any per cicle inicial, mitjà i superior.
 • Horari: De 17.30 h a 18.00 h per al nivell baix i de 17.15 h a 18 .00 h per al nivell mig i alt.
 • Sistema de pagament: Pagament únic mitjançant ingrés o transferència a la compte de l’AMPA o a través dels caixers de Banc Sabadell (vegeu l’apartat “Formes de pagament”).

Futbol

Els nens i nenes podran conèixer el futbol de forma pràctica, identificant i utilitzant les habilitats i destreses d’aquest esport. L’objectiu serà aconseguir un bon nivell de cooperació i organització col·lectiva entre els nens i nenes de l’equip i de l’equip contrari.

 • Imparteix: monitors de l’AMPA Montbui
 • Cursos: De EI1 a CS2
 • Preu: 36 €/trimestre (30€/trimestre en cas de família nombrosa o monoparental)
 • Número mínim d’alumnes: 8
 • Número màxim d’alumnes: 15
 • Sistema de pagament: Ingrés o transferència trimestral a l’AMPA o a través dels caixers de Banc Sabadell (vegeu l’apartat “Formes de pagament’).

Multiesports

Activitat on els nens i nenes rebran petits tastets de diferents modalitats esportives amb l’objectiu d’adquirir coneixements de cadascuna d’elles. Es practicarà bàdminton, hoquei, rugbi, atletisme, beisbol, handbol, futbol i bàsquet.

 • Imparteix: monitors de l’AMPA Montbui
 • Cursos:  De CI1 a CS2
 • Preu: 36 €/trimestre (30€/trimestre en cas de família nombrosa o monoparental)
 • Número mínim d’alumnes: 8
 • Número màxim d’alumnes: 15
 • Sistema de pagament: Ingrés o transferència trimestral a l’AMPA o a través dels caixers de Banc Sabadell (vegeu l’apartat “Formes de pagament’)

Bàsquet

Els nens i nenes podran conèixer el bàsquet de forma pràctica, identificant i utilitzant les habilitats i destreses d’aquest esport. L’objectiu serà aconseguir un bon nivell de cooperació i organització col·lectiva entre els nens i nenes de l’equip i de l’equip contrari.

 • Imparteix: monitors de l’AMPA Montbui
 • Cursos:  De EI2 a CI1
 • Preu: 36 €/trimestre (30€/trimestre en cas de família nombrosa o monoparental)
 • Número mínim d’alumnes: 8
 • Número màxim d’alumnes: 15
 • Sistema de pagament: Ingrés o transferència trimestral a l’AMPA o a través dels caixers de Banc Sabadell (vegeu l’apartat “Formes de pagament’)

Judo

El JUDO és un esport Olímpic en el qual es treballen una sèrie d’aptituds mentals, físiques i uns valors morals i ètics que s’exerciten mitjançant la seva pràctica.

 • Imparteix: Dani Buendia
 • Cursos:  De EI2 a CS2
 • Preu: 20 €/mes
 • Número mínim d’alumnes: 10
 • Número màxim d’alumnes: 25
 • Sistema de pagament: Ingrés o transferència trimestral a Dani Buendia.
 • A tenir en compte: S’ha de portar la roba apropiada per a fer Judo. El preu de la roba és d’entre 20 a 26€ en funció de les talles.

Activitats de dansa

Ballet & Jazz

Introducció al món de la dansa amb tècnica del BALLET i del JAZZ, fent exercics de psicomotricitat i recol·locació postural, sensibilitat musical, expressió corporal i coreografies amb la música més actual. Objectius: millorar la postura, coordinació i consiència de la línia de cames i peus, conèixer i diferenciar diferents dinàmiques musicals i saber adequar els moviments, treball d’elasticitat i tonificació de diferents grups musculars adequat a cada edat, ballar per descriure situacions o petites històries, expressió, projecció i comunicació amb el públic.

 • Imparteix: Escola de dansa Stage • www.stage.cat
 • Cursos: De EI1 a CS2
 • Preu: 58 €/trimestre
 • Número mínim d’alumnes: 8
 • Número màxim d’alumnes: 16
 • Sistema de pagament: Domiciliació bancària (gestionat directament per l’escola de dansa Stage)
 • A tenir en compte: Els alumnes han de venir amb roba còmoda i sabatilles de dansa (el preu de les quals va de 16 a 20€). També poden portar maillot però per comencar el curs no és obligatori.

Hip hop

Classe de Hip Hop on es treballa la iniciació a les activitats rítmiques i els aspectes de coordinació i sentit rítmic amb coreografies en grup. L’activitat diària comença fent un escalfament amb diferents moviments específics tot acabant amb una coreografia.

 • Imparteix: monitors de l’AMPA Montbui
 • Cursos: De CI1 a CS2
 • Preu: 36 €/trimestre (30€/trimestre en cas de família nombrosa o monoparental)
 • Número mínim d’alumnes: 8
 • Número màxim d’alumnes: 15
 • Sistema de pagament: Ingrés o transferència trimestral a l’AMPA o a través dels caixers de Banc Sabadell (vegeu l’apartat “Formes de pagament’)

Ball modern

Aquesta activitat va destinada als nens i nenes d’educació infantil. Es una extraescolar per tal que els més petits treballin les seves capacitats motrius, creatives i d’improvisació tot ballant i jugant.

 • Imparteix: monitors de l’AMPA Montbui
 • Cursos: De EI1 a EI3
 • Preu: 36 €/trimestre (30€/trimestre en cas de família nombrosa o monoparental)
 • Número mínim d’alumnes: 8
 • Número màxim d’alumnes: 15
 • Sistema de pagament: Ingrés o transferència trimestral a l’AMPA (vegeu l’apartat “Formes de pagament”)

Activitats creatives i intel·lectuals

Art

Els més petits (Educació Infantil) podran desenvolupar la creativitat i l’habilitat manual, potenciant la seva imaginació. Realitzaran un aprenentatge amb diferents materials i textures; la pintura, el collage, la ceràmica, el material de reciclatge, etc.

 • Imparteix: monitors de l’AMPA Montbui
 • Cursos: De EI1 a CI1
 • Preu: 36 €/trimestre (30€/trimestre en cas de família nombrosa o monoparental)
 • Número mínim d’alumnes: 8
 • Número màxim d’alumnes: 15
 • Sistema de pagament: Ingrés o transferència trimestral a l’AMPA (vegeu l’apartat “Formes de pagament”)

Teatre

El teatre ajuda als infants en el seu desenvolupament personal i en les habilitats socials, procurant que els nens aconsegueixin seguretat en ells mateixos, expressivitat i domini del cos, així com a aprendre a treballar en equip i potenciar la creativitat.

 • Imparteix: monitors de l’AMPA Montbui
 • Cursos: De CI1 a CS2
 • Preu: 36 €/trimestre (30€/trimestre en cas de família nombrosa o monoparental)
 • Número mínim d’alumnes: 8
 • Número màxim d’alumnes: 15
 • Sistema de pagament: Ingrés o transferència trimestral a l’AMPA (vegeu l’apartat “Formes de pagament”)

Coral

Activitat adrecada a infants que gaudeixen de la música i que vulguin passar-s’ho bé i aprendre a cantar a través de la coral. Cantarem repertori adequat a les seves edats i gustos, i treballarem no només a nivell musical sinó també l’expressió corporal per tal que sigui una activitat dinàmica, fugint de la tradicional.
 • Imparteix: monitors de l’AMPA Montbui
 • Cursos: De EI1 a CI2
 • Preu: 36 €/trimestre (30€/trimestre en cas de família nombrosa o monoparental)
 • Número mínim d’alumnes: 8
 • Número màxim d’alumnes: 15
 • Sistema de pagament: Ingrés o transferència trimestral a l’AMPA (vegeu l’apartat “Formes de pagament”)

Música

Per aprendre experimentant i gaudint amb la música. Amb una metodologia activa, basada en el moviment, la dansa popular, la cançó i el joc sonor, es treballa els aspectes bàsics de l’educació musical. Els infants, durant la sessió, canten, escolten, ballen, toquen instruments de percussió i s’inicien en la grafia musical.

 • Imparteix: Escola Municipal de Música Joan Valls www.emmjoanvalls.cat
 • Cursos: De EI2 a EI3 (consultar l’AMPA per a EI1)
 • Horari: De 16:30 a 17:30
 • Preu: 18.50 €/mes
 • Sistema de pagament: domiciliació bancària (gestionat directament per l’EMM Joan Valls)

Robòtica

La robòtica educativa és una proposta pedagògica que facilita l’aprenentatge als alumnes. Està dirigida a nens de primària. El seu objectiu és facilitar ensenyaments relacionats amb la mecànica i la programació de manera practica i divertida. S’utilitza peces de Lego i per als alumnes més grans s’hi afegeix la programació amb Scratch i robots Mindstorms.

 • Imparteix: ROBOTICA EDUCATIVA D’AUSATEL
 • Cursos: De CI1 a CS2
 • Preus: matrícula inicial de 15 € en concepte de material. Primer i segon: 40 €/mes. Tercer, quart, i cinquè: 42 €/mes (amb programació Scratch). Sisè: 53 €/mes (amb robots Mindstorms)
 • Sistema de pagament: domiciliació bancària (gestionat directament per AUSATEL)

Animació i creació de videojocs

 • Imparteix: Monitors de l’AMPA Montbui
 • Cursos: De CM1 a CS2
 • Preu: 36 €/trimestre (30€/trimestre en cas de família nombrosa o monoparental)
 • Número mínim d’alumnes: 8
 • Número màxim d’alumnes: 15
 • Sistema de pagament: Ingrés o transferència trimestral a l’AMPA (vegeu l’apartat “Formes de pagament”)

Escacs

Els escacs són un joc d’estratègia que pot ser après des de ben petits. Requereix d’exercici, desenvolupament mental i té caràcter formatiu permetent que els infants desenvolupin la seva creativitat, aprenguin a tenir paciència, millorin les seves habilitats cognitives i exercitin la concentració.

 • Imparteix: CLUB D’ESCACS CALDES DE MONTBUI
 • Cursos: De CI1 a CS2
 • Preu: 36 €/trimestre (30€/trimestre en cas de família nombrosa o monoparental)
 • Número mínim d’alumnes: 8
 • Número màxim d’alumnes: 15
 • Sistema de pagament: Ingrés o transferència trimestral a l’AMPA (vegeu l’apartat “Formes de pagament”)

ALOHA (Mental arithmetic)

Un programa que potencia el desenvolupament mental dels nens i nenes d’una forma divertida a través de l’ús de l’àbac i la pràctica del càlcul mental. És una extraescolar que es realitza dos dies per setmana: dimarts i dijous.

 • Imparteix: ALOHA (www.alohaspain.com)
 • Cursos: De CI1 a CS2
 • Dies: Dos dies per setmana (dimarts i dijous)
 • Preu: 54.90 €/mes
 • Número mínim d’alumnes: 8
 • Sistema de pagament: domiciliació bancària (gestionat directament per ALOHA)
 • A tenir en compte: 60€ de material a pagar el primer any.

Idiomes

Anglès

Aprenentatge de l’anglès mitjançant una metodologia moderna i eficient. No es farà servir llibres sinó que es treballarà amb material audio-visual, jocs i cançons a infantil i l’ús natural de la llengua a primària. Hi haurà hores de tutoria, informes i material penjat a la xarxa per treballar amb els infants a casa si ve de gust.

Les classes seran un cop per setmana tots els cursos.

 • Imparteix: Novacadamia • www.novacadèmia.cat
 • Cursos: De EI1 a CS2
 • Preu: 33 €/mes (90€ si es fa un pagament únic per trimestre)
 • Sistema de pagament: Domiciliació bancària (gestionat directament per Novacadèmia)

Anglès en familia

Aprenentatge de l’anglès mitjançant una metodologia moderna i eficient, acompanyat per altres membres de la família. No es farà servir llibres sinó que es treballarà amb material audio-visual, jocs i cançons a infantil i l’ús natural de la llengua a primària. Hi haurà hores de tutoria, informes i material penjat a la xarxa per treballar amb els infants a casa si ve de gust.

 • Imparteix: Novacadamia • www.novacadèmia.cat
 • Cursos: De EI1 a EI3
 • Preu: 33 €/mes (90€ si es fa un pagament únic per trimestre)
 • Sistema de pagament: Domiciliació bancària (gestionat directament per Novacadèmia)

Àrab

Introducció a l’idioma, l’alfabet i la cultura àrab de manera lúdica i engrescadora.

 • Imparteix: monitors de l’AMPA Montbui
 • Cursos: De EI1 a CI1
 • Preu: 36€/trimestre (30€/trimestre en cas de família nombrosa o monoparental)
 • Sistema de pagament: Ingrés o transferència trimestral a l’AMPA (vegeu l’apartat “Formes de pagament”)

Altres

Ioga

 • Imparteix: monitors de l’AMPA Montbui
 • Cursos: De EI1 a CI1
 • Preu: 36€/trimestre (30€/trimestre en cas de família nombrosa o monoparental)
 • Sistema de pagament: Ingrés o transferència trimestral a l’AMPA (vegeu l’apartat “Formes de pagament”)

Formes de pagament

 • Per ingrés o transferència bancària:
  • Número de compte: ES19 0081 0028 6300 0147 4755
  • Concepte: nom de l’alumne i codi que surt al full d’inscripció
 • Amb targeta a través de qualsevol caixer de Banc Sabadell (no hi ha comissions):
  1. Introduir targeta de dèbit o crèdit
  2. Seleccionar la opció “Pagament a tercers”
  3. Introduïr el vostre PIN
  4. Introduïr el codi de l’AMPA Montbui: 003970
  5. Seleccionar el concepte a pagar. Aneu en compte a triar les opcions correctes (preu normal o preu amb descompte)
  6. Introduïr el nom de l’alumne
  7. Acceptar. Sortiran dos comprovants: un per a vosaltres i un altre per a l’AMPA.
  8. Aquest procés s’ha de repetir cada cop per cada servei que es pagui.

Atletisme a les instal·lacions de l’escola

L’Escola d’Atletisme del “Club Atlètic Calderí” entrena i prepara els seus petits atletes a les instal·lacions de l’escola Montbui.

L’objectiu de l’Escola és formar atletes conscients de les seves capacitats, complets i que siguin capaços de dominar les proves atlètiques.

Com a complement al treball esportiu es preten fomentar valors de l’esport com el compromis, constància, aprenentatge, esforç, autosuperació i amistat tot valorant la convivència a la pista i el respecte als companys, entrenadors i contraris.

 • ENTRENAMENTS ELS DILLUNS I DIJOUS DE 18.15 a 19.30 h • www.clubatleticcalderi.com
  Informeu-vos els dimecres de 20 h a 21 h a Les Cases dels Mestres (Mestre Gregori Montserrat, 4)
Publicat a Extraescolars, Extraescolars de tarda, Notícies i comunicats generals
3 comments on “Extraescolars curs 2016/2017
 1. Esther ha dit:

  Como puedo hacer la inscripción del estraescolar??

  • Javi ha dit:

   Hola Esther,

   tienes que ir a la página web de las inscripciones (http://ampamontbui.cat/gestions/inscripcions/), e identificarte con tu correo electrónico. Para hacer las inscripciones a través de la página web es necesario habernos facilitado previamente tu correo electrónico y haber firmado una hoja (por la ley de protección de datos). En caso que no lo hubieras hecho el curso anterior, puedes entregarnos la hoja con tus datos de contacto y la firma en el buzón del ampa.

   Saludos

 2. Jessica ha dit:

  Vaig deixar el correu el dia de recollida de llibres i no mel reconeix encara
  Vull inscriure els meus fills

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*