Grup de treball per a valorar la jornada intensiva