Inscripció Jornada de patis + Assemblea 27 d’octubre