Jornada familiar de treball per a millorar els patis de l’escola el 21 d’octubre de 2017