Alta socis. Full de dades i consentiment al tractament de les dades personals de l’usuari

Document: https://www.ampamontbui.cat/wp-content/uploads/sites/21/2019/09/dades_pares.pdf

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es sol.licita el consentiment per a que les seves dades, que inclouen nom, cognoms i correu electrònic, siguin incloses en un fitxer automatitzat denominat AMPA Montbui degudament inscrit a l’Agència Catalana de Protecció de Dades, del que és titular l’associació de Mares i Pares de l’escola Montbui, amb la finalitat que les seves dades siguin utilitzades per a rebre informació periòdica via correu electrònic sobre les novetats en la gestió i les activitats relacionades amb l’associació.

Únicament els titulars tindran accés a les seves dades i, en cap cas, aquestes dades seran cedides, compartides, transferides, ni venudes a cap tercer.

D’acord amb el que disposa la LOPD, l’usuari en qualsevol moment podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant del prestador, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça ampamontbuiweb@gmail.com, en el que consti la petició concreta de la sol.licitut. Així mateix, per a facilitar l’exercici d’aquests drets es facilita en totes les comunicacions un enllaç de sol·licitud de baixa que redundarà en l’eliminació immediata de les dades personals de l’usuari de la nostra base de dades.

La prestació del servei de subscripció per correu electrònic i enviament de butlletins electròncis s’efectua des de les instal.lacions de l’empresa MailChimp (política de privacitat). MailChimp és una empresa ubicada als Estats Units, que es troba adherit als principis de “Port Segur” (Safe Harbor”), d’acord amb la Decisió 2000/520/CE de la Comissió de 26 de juliol de 2000, el que les converteix en una entitat amb un nivell adequat de protecció a efectes de la LOPD.